Jizerka 11

telefon: 723 666 491 | e-mail: jizerka11@jizerka.net | www.jizerka.netVšeobecné podmínky pro ubytování na Jizerce č. p. 11

 • Ubytovatelem jsou manželé Vrkoslavovi. Kontaktní adresa je Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01  Jablonec nad Nisou, tel. 723 666 491, 483 319 685.
 • Tyto ubytovací podmínky je povinen dodržovat každý host Jizerky č. p. 11.
 • V ubytovacích prostorách je zákaz kouření a používání otevřeného ohně s výjimkou topení v kamnech na tuhá paliva. Je zakázáno odkládat na přímotopy jakékoli předměty a sušit na nich oděvy. Sušáky nad kamny je možné využívat pouze za dozoru, hrozí pád předmětů na kamna. Ubytovaný je povinen při topení v kamnech na tuhá paliva v maximální míře dodržovat bezpečnost a protipožární opatření. Hasicí přístroj je umístěn na chodbě chaty.
 • Nástup v den ubytování a ukončení pobytu je na domluvě s ubytovatelem.
 • Po skončení pobytu ubytovaný provede závěrečný úklid a uvede místnost do původního stavu.
 • Ubytovaný nesmí z vlastní iniciativy provádět v ubytovacím zařízení žádné opravy, zásahy do elektrické sítě či jiných rozvodů, hrozí nebezpečí úrazu.
 • V ubytovacích prostorách je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče určené k vytápění či vaření.
 • Ubytovaný je povinen recyklovat odpad a třídit jej dle umístěných nádob.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 15 let bez dozoru v ubytovacích a venkovních prostorách kolem chaty.
 • Ubytovaný je povinen při odchodu z pokoje zavřít okna, zkontrolovat vodovodní baterie a vypnout všechna světla. V zimě není dovoleno větrat za účelem snížení teploty v pokojích.
 • V době od 22.00 hod do 6.00 hod je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • Ubytovanému není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo (lyže a saně ve vstupní chodbě, kola v kůlně apod.).
 • Každý návštěvník chaty zde pobývá na vlastní nebezpečí. Ubytovací zařízení nezajišťuje při zranění ubytovaného v prostorech chaty poskytnutí lékařské pomoci ani převoz do nemocnice (linka první pomoci 155, číslo na Horskou službu 1210). Ubytovaný není pobytem pojištěn.
 • Vstup zvířat do ubytovacích prostor chaty je zakázán.
 • Za škody způsobené na majetku chaty odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů.
 • Stížnosti a případné návrhy zasílejte na jizerka11@www.jizerka.net, nebo na tel. 723 666 491.

 • Cena ubytování je uvedena na www.jizerka.net a v podrobných informacích. Závazná je však ta cena, která byla domluvena mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Záloha na pobyt je 50 % z ceny pobytu. Platí se na účet 1121374038/3030.

Při zrušení pobytu účtujeme stornopoplatky:

jednadvacet až čtyřicet dní předem 10 % ceny pobytu
jedenáct až dvacet dní předem 20 % ceny pobytu
dva až deset dní předem 40 % ceny pobytu
neomluvené storno v plné výši zálohy 50 % ceny pobytu
Za částečné storno považujeme i zkrácení pobytu. V případě, že ubytovaný získá rovnocennou náhradu, stornopoplatek se neúčtuje.